TEL: +90 (312) 354 37 63 e-mail: [email protected]

TR EN DE

TEKNOPARK

Ülkemizde teknopark kurma çalışmaları 1980’lerde başlamıştır. Bu çalışmalar neticesinde 1990 senesinde, KOSGEB ile üniversitelerin işbirliği çerçevesinde teknoparkların ilk adımı olarak TEKMER’ler (Teknoloji Merkezleri) kurulmaya başlanmıştır. Teknoparklar ile ilgili yasal çerçeve ise, 2001 yılında 4691 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi ile oluşturulmuştur. 4691 sayılı Kanun teknopark kavramı yerine “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri” kavramını kullanmaktadır.

Kanuna göre teknoparklar; üniversiteler/araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri; birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş geliştirme ekosistemleridir.

Değişik tanımlarla açıklanmaya çalışılan teknoparklar, üniversite sanayi iş birliğinin somutlaştığı, uygulamaya konulduğu yerlerdir. Teknoparkların ortak amacı bilim ve teknoloji alanlarında yetişmiş insan gücünden yeni girişimciler yaratarak, üniversiteler ve Ar-Ge kuruluşlarında birikmiş bilginin nitelikli girişimcilerin kurduğu teknoloji odaklı firmalar aracılığıyla fikirlerin yeni ürünlere ve ekonomik değere dönüşümünü sağlamaktır. Kısacası temel amaç, üniversiteler ve araştırma merkezlerindeki ar-ge sonuçlarının sanayiye aktarılmasıdır.

NEDEN TEKNOPARK?

Kuluçka bir firma olarak faaliyetlerine başlayan Fenix Mühendislik şirketimiz için, başlangıçta herhangi bir kuluçka firmanın karşılaşabileceği zorluklar düşünülerek Ostim OSB ve çeşitli üniversiteler işbirliği ile kurulan Ostim Teknopark bünyesinde yer edinme kararı aldık. Start-up firmaları için gerekebilecek ofisler ve atölye, gerektiği zaman bilgi ve tecrübe paylaşımı yapabilecek yöneticiler ve yönetim ekibi, Ar-Ge çalışmaları, iş yapma ve proje geliştirme aşamaları için kullanılabilecek birçok Ostim firması sayesinde bir start-up firmasına gereken bütün olanakları sağlayan Teknopark bünyesi bizim için güzel bir başlangıç yeri olmuştur.

OSTİM Teknopark

Çeşitli teknoparklar ile görüştükten sonra Ostim Teknoparkta karar kılarak faaliyetlerimize başladık. Şirketimizin kuruluş ve başlangıç aşamasında Teknopark bünyesinde olmamızın avantajları hem sağlam bir başlangıç yapmamızda hem de sağlam bir şekilde ilerlemeye başlamamıza ön ayak olmuştur. Yönetici şirketimizin ve yönetici personellerimizin her konuda bilgi ve tecrübe paylaşımı, start-up firmalarının günümüzdeki en büyük sıkıntılarından olan tecrübesizlik ve programsız ilerlemenin çözümünde katkı sağlamıştır. Teknopark bünyesinde kurulan diğer şirketler ile ilişki geliştirme ve ileride doğabilecek ticari ve proje işbirliklerinin de sağlanması yine Teknoparkın en büyük avantajlarından sayılabilir. Teknopark bünyesine katılan ve yeni kurulan şirketlere yönelik çeşitli etkinlikler ve konunun uzmanları tarafından verilen eğitimler, üniversiteler ve diğer teknoloji geliştirme bölgeleri ile ortak yapılan görüşmeler ve ticari ilişkiler, yurt içi ve yurt dışında yapılan çeşitli fuar ve etkinliklere ulaşılabilmesi ve katılım sağlamada ön ayak olarak şirketlerin ticari ve Ar-Ge faaliyetleri çerçevesinde kendini geliştirebilmesi ve tanınabilmesi gibi şirketler ve oluşumlar için bir çok faydalarını da sayabiliriz. Teknopark bünyesinde bulunan ve normal şartlarda bir ofiste veya bir imalathane de ekstra maliyet olmadan sağlanamayan, temiz ve düzenli bir çalışma ortamı, çalışanların ihtiyaçları için oluşturulan dinlenme alanları, duşlar ve soyunma odaları, yakın zamanda faaliyete girecek olan çeşitli büyük ve küçük ekipman, alet ve makinalar, atölyeler ve depolama alanları gibi daha birçok avantajlar yukarıdaki bilgilere eklenebilir.

Ayrıca devletimiz tarafından Teknoparklar için sağlanan çeşitli avantajlar, muafiyetler ve teşvikler de bu kararımızda etkili olmuştur. Katma değerli ürünlerin üretimine ve Ar-Ge çalışmalarına yapılan katkılar sayesinde, start-up firmalarının başlangıç maliyetlerinin bir kısmı, Ar-Ge çalışmalarına başlamak için gereken mali destekler, yapılan projelerin hayata geçmesi ve ticarileştirilebilmesi için çok yararlı olmaktadır. Bölgede faaliyet gösteren vergi mükelleflerinin, bu bölgede yaptığı yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettiği kazançların gelir ve kurumlar vergisinden muaf olması. Bölgede çalışan Ar-Ge personellerinin ve belirli sayıdaki destek elemanlarının bu görevlerinin ücretlerinin her türlü vergiden muaf olması. Teknopark bölgesinde üretilen ve geliştirilen bazı faaliyetlerin katma değer vergisinden muaf tutulması. Personel ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi iş veren hissesinin yarısının, Maliye Bakanlığı tarafından oluşturulan bir ödenek tarafından karşılanması. Atık su tesisi işleten bölgelerden, belediyeler tarafından alınan atık su bedelinin alınmaması ayrıca kanunlarla sağlanan bu teşvik ve muafiyetlere ek olarak, Yönetici Şirketler tarafından bölgede faaliyette bulunan firmalara danışmanlık hizmetleri ve inkubatör hizmetleri (esnek kira sözleşmeleri, ortak sekreterlik hizmetleri, ortak toplantı mekanları, ortak faks, fotokopi vb. ofis ekipmanı, muhasebe hizmetleri) gibi çeşitli destekler de mevcuttur.